zakrzewicz-prelegent_pozitive_technologies

Maciej Zakrzewicz

Politechnika Poznańska

Bio

Profesor Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowany nauk technicznych, ekspert w zakresie technologii i systemów przetwarzania danych (bazy danych, hurtownie danych, Big Data, architektury systemowe), przedsiębiorca, wykładowca o bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Autor ponad 150 publikacji naukowych i technicznych, m.in. z obszarów odkrywania zbiorów częstych, wykrywania anomalii, indeksowania baz danych, warstwowych architektur aplikacyjnych. Wykonawca i koordynator licznych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych. Pełnił szereg funkcji w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, uczelniach i organizacjach społecznych.