paweł_budzianowski_prelegent_pozitive_technologies

Paweł Budzianowski

Bio

Badacz uczenia maszynowego w PolyAI i doktorant w Dialogue Systems Group na Cambridge University. Interesuje się zarządzaniem polityką dialogu wielodomenowego, gromadzeniem danych dla kompleksowych systemów dialogowych oraz zastosowaniem głębokie uczenie bayesowskie. Nagrodzony za najlepszą pracę studencką na ICASSP 2018 oraz nagrodę za najlepszy papier źródłowy na EMNLP 2018. Wygłosił szereg zaproszonych prelekcji na uczelniach i branżach, takich jak Apple, Google i Facebook.