bartłomiej_niemienionek_prelegent_pozitive_technologies

Bartłomiej Niemienionek

Bio

Programista/architekt mający doświadczenie w pracy w i dla instytucji finansowych. Od analizy wymagań biznesowych do wdrożenia i monitorowania systemów. Od danych do warstwy prezentacji. Obecnie realizuje się w ramach budowania rozwiązań do analizy danych na potrzeby przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy lub przeciwdziałania wyłudzaniu pieniędzy. Miłośnik dobrych praktyk programistycznych