cezary_mazurek_prelegent_pozitive_technologies

Cezary Mazurek

Bio

Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od ponad 25 lat zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwój technologii i usług wdrażanych w ramach tej infrastruktury i wspomagających transformację cyfrową w nauce, gospodarce i społeczeństwie. Prowadził prace B+R w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. W 2016r. zainicjował budowę Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland z nastawieniem na wdrożenia usług opartych na technologii HPC i HPCC w polskich przedsiębiorstwach oraz w wiodących gałęziach gospodarki i przemysłu. Prace rozwojowe łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w modelu cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin). Jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych. Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.