wojciech-lesicki-prelegent

Wojciech Lesicki

GSK

Bio

Pracuje jako Senior Security Incident Responder w Glaxo Smith Kline, gdzie skupia się na zagadnieniach m.in. threat hunting, threat intelligence, incident response. Wcześniej Team Leader w dziale IT Security (Allegro)gdzie skupiał się na obronie całości platformy Allegro, bezpieczeństwie procesu wdrożeniowego, pentestach oraz na projektach związanych z bezpieczeństwem całej firmy. Współpracował z developerami i biznesem szukając tego, co można zrobić, by było bardziej bezpiecznie. W czasie wolnym chodzi po górach, zgłębia framework ATT&CK MITRE czy też pomaga innym bronić się przed przedstępcami tworząc reguły detekcyjne w ramach Sigma rules.